หอพักเชียงใหม่,ที่พักเชียงใหม่ ,หอพักในเชียงใหม่,อพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่,ห้องพักเชียงใหม่,หาหอพัก เชียงใหม่,หาหอพักเชียงใหม่ ,หอพัก ,อพาร์ทเม้นท์,
ลงประกาศหอพักฟรี

ค้นหาหอพัก

ประเภทที่พัก

Service

 เลือกประเภทการสมัครของท่าน

สมาชิกทั่วไป

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาที่พัก หรือผู้ที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ ด้วยบริการที่พิเศษ สำหรับสมาชิกเท่าน
 • ระบบ Bookmask เพื่อจดจำที่พักที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ
 • สามารถซ้อนข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ แก่บุุลคนทั่วไป
 • การส่งข้อความเข้าระบบแบบพิเศษ ในรูปแบบ HTML ได้
 • สามารถมองเห็นข้อมูล ได้ละเอียดกว่า คนทั่วไป

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้าพเจ้าได้ทำการอ่าน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ แล้วและตกลงยอมรับเงื่อนไขนี้

 • ข้อมูลที่ลงจะต้องเป็นความจริง และไม่ก่อความเสียหายให้กับผู้อื่น
 • ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูลของท่านได้ ในกรณีที่พบว่าไม่เป็นความจริง หรือเป็นข้อมูลที่ก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น
 • ห้ามลงประกาศสินค้าหรือบริการ ที่มีถ้อย คำที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ไม่ชัดเจน ลบลู่ อันทำให้เกิดความเสียหาย
 • ห้ามลงประกาศสินค้าหรือบริการ ลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ ทั้งการหางาน สินค้าไม่มีคุณภาพ ข้อความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน
 • ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดชอบ ในความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ขอขอบพระคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฏข้อตกลงของทางเว็บไซต์

สมาชิกเจ้าของกิจการ

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาที่พัก หรือผู้ที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ ด้วยบริการที่พิเศษ สำหรับสมาชิกเท่าน
 • ระบบ Bookmask เพื่อจดจำที่พักที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งาน ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีผู้ตอบประกาศของท่าน
 • การส่งข้อความเข้าระบบแบบพิเศษ ในรูปแบบ HTML ได้
 • สามารถอัพโหลดรูปภาพบนประกาศได้
 • กำหนดตำแหน่งบนแผนที่ ในประกาศได้
 • สามารถลบข้อความของตนเองที่โพสต์ได

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้าพเจ้าได้ทำการอ่าน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ แล้วและตกลงยอมรับเงื่อนไขนี้

 • ข้อมูลที่ลงจะต้องเป็นความจริง และไม่ก่อความเสียหายให้กับผู้อื่น
 • ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูลของท่านได้ ในกรณีที่พบว่าไม่เป็นความจริง หรือเป็นข้อมูลที่ก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น
 • ห้ามลงประกาศสินค้าหรือบริการ ที่มีถ้อย คำที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ไม่ชัดเจน ลบลู่ อันทำให้เกิดความเสียหาย
 • ห้ามลงประกาศสินค้าหรือบริการ ลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ ทั้งการหางาน สินค้าไม่มีคุณภาพ ข้อความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน
 • ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดชอบ ในความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ขอขอบพระคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฏข้อตกลงของทางเว็บไซต์